Главная » Статьи » Паэзія і проза на беларускай мове

ВЯСЕЛЛЕ

     Няма, бадай, ва ўсім свеце ніводнага чалавека, які б не ведаў, альбо сам не сутыкаўся з гэтым самым урачыстым святам у жыцці. Вяселле прыходзіць амаль да кожнага з нас у маладым, альбо больш сталым узросце.

     Дык вось, у адным абласным горадзе нашае краіны на пачатку лета адбывалася вяселле, якое было незвычайным, бо заручаліся шлюбам дзеці высокіх асоб гэтага горада. Нявеста па імені Яніна была дачкой самаго мэра, а жаніх Алесь – сынам буйнога прадпрымальніка Сямёна Пятровіча. Так здарылася, што Яніне і Алесю не прыйшлося доўга шукаць адзін аднаго, бо яны навучаліся ў адным універсітэце і ўжо цэлы год сябравалі.

     Нездарма народная мудрасць спавядае, што шлюбы заключаюцца на нябёсах, а расхёбваем мы іх на зямлі. І вось гэтая маладая ўлюбёная пара праз год спусцілася з нябёсаў, і аднойчы, з нагоды свайго дня народзінаў, Алесь прывёў да сваёй хаты Яніну і ва ўрачыстых абставінах аб’явіў сваім бацькам, што хоча з ёй ажаніцца.

     Амаль адразу пачалася перадшлюбная мітусня. Бацькі маладых (у народзе – сваты) хутка пазнаёміліся паміж сабой і пачалі дамаўляцца аб усіх далейшых дзеяннях у святочных вясельных абставінах. Можна сказаць, што бацькам маладых у нейкім сэнсе пашанцавала: адных задавольвала паходжанне жаніха, а другіх – нявесты.

     Маладыя ўласнаручна развозілі і рассылалі запрашэнні на вяселле, аформленыя на вельмі прыгожых паштоўках, у якіх былі пазначаны дзень, час, месца і праграма правядзення ўрачыстасці. Праграма ўрачыстага мерапрыемства была даволі змястоўная: зранку – праводзіны жаніха да нявесты і выкуп яе, апоўдні – цэрымонія рэгістрацыі шлюбу ў гарадской ратушы, на адвячорку – банкет у найбуйнейшым нядаўна пабудаваным рэстаране “Алімпія”.

     Канешне ж, самая працяглая і цікавая частка вяселля – гэта банкет. Запрошаных гасцей было шмат, мо не адна сотня. Сваякі, сябры, добрыя знаёмыя, моладзь ледзьве размясціліся за некалькімі вялікімі сталамі, расстаўленымі па перыметру ў агромністай авальнай зале рэстарану.

     Але пачнем спачатку. Да прызначанага часу каля “Алімпіі” пачалі збірацца запрошаныя госці. Адны прыязджалі на ўласных машынах, другія дабіраліся грамадскім транспартам, а некаторыя, нават, – пешшу. Вось і дзве кабеты сталага ўзросту выйшлі з дому і вырашылі крышку пад’ехаць на таксі, бо былі ў абутку на высокіх абцасах і ледзь трымаліся на нагах. Амаль перад самай “Алімпіяй” яны спынілі таксіста. “Колькі?” – спытала старэйшая кабета. “Пяцьдзесят тысяч,” – адказаў таксіст. “У мяне столькі няма,” – сказала старэйшая кабета, а малодшая паморшчылася і дастала грошы са словамі: “Сволач ты, а не таксіст! Колькі ж ты нас вёз? Пару прыпынкаў усяго!” Але таксіст усё роўна схапаў грошы. А кабеты, выйшаўшы з машыны, кульгаючы і падтрымліваючы адна другую, направіліся да параднага ўваходу ў рэстаран. Гэты былі старыя цёткі жаніха Ганна і Вольга, якім вельмі падабалася хадзіць у госці і на розныя святочныя мерапрыемствы.

     На шырокім ганку “Алімпіі” сабраўся ўжо цэлы натоўп. Усе чакалі прыезду маладых. Кабеты разглядалі адна другую, ацэньвалі вопратку і знешні выгляд кожнай, мужчыны з дзелавым выглядам тусаваліся ў старонцы.

     Вось як бы знянацку падляцеў да цэнтральнага ўваходу белы лімузін, увесь аблеплены гірляндамі рознакаляровых шароў. З яго, не спяшаючыся, выйшаў юнак высокага росту ў парадным светлым касцюме, нібыта герой з галівудскага фільму. Гэта і быў сам жаніх Алесь. Потым ён дапамог выбрацца з лімузіна нявесце Яніне, падтрымліваючы яе за ручку ў доўгай белай пальчатцы. Доўгая фата цалкам закрывала твар дзяўчыны. Маладыя падняліся на ганак, а дзяўчаты, якія стаялі паабапал, пачалі абсыпаць улюбёную шлюбную пару пялёсткамі руж.

     З залы пачалі даносіцца гукі вясельнага маршу Мендэльсона. Маладыя накіраваліся на троннае месца ў цэнтральнай частцы залы, упрыгожанае вышытымі рушнікамі. Як толькі яны ўладкаваліся, пачалася афіцыйная частка ўрачыстасці – віншаванне маладых. Тамада пачаў выклікаць удзельнікаў свята па спісе, пачынаючы з родных і блізкіх: “Хросная маці жаніха і адначасова ягоная цётка Ганна, а таксама ягоная цётка Вольга! Дзе б вы ні былі, ды сюды прыбылі!” Ганна з Вольгай хуценька накіравалія да Алесіка з Янінкай, адна следам за другой, кожная трымаючы ў адной руцэ па канверту з “зялёнымі”, а ў другой – па букету кветак. Затым выклікалі Янінкіну бабулю, якая прыехала з сяла. Бабуля прывезла маладым пляцёны кошык, абвязаны зверху плотнай хусцінай. “Дзеткі родныя! – сказала старая. – Жывіце ў згодзе і весяліцеся. Жадаю, каб кураняткі вяліся, пеўнікі радзіліся, на курачак садзіліся!” – урачыста прамовіла бабка Марыля і паставіла кошык на стол, што стаяў перад маладымі. На гэтым стале ўжо стаяла скрыня, у якую Яніна складвала канверты з грашыма, а Алесік прымаў букеты кветак.

     Віншаванні няспынна працягваліся. “Паважаны спадар Кастусь, родны дзядзька жаніха! Адгукніся ды з’явіся!” – запрасіў мужчыну тамада, трымаючы ў руках спіс гасцей. Паказаўся з натоўпу дзядзька Кастусь: “Я тута!” Ён нёс у руках нейкую невялікую скрыню, плотна зачыненую, і асцярожна паставіў яе перад Алесем. “Не сумуйце, дзеткі, вось вам талісман! Ад шчырага сэрца дарую яго
вам!” – вымавіў дзядзька. Потым падышла маладая яшчэ жанчына ў вельмі моднай сукенцы, спераду кароткай, вышэй за калені, а ззаду – з доўгім хвастом, аж да долу. Гэта была цётачка Яніны Эльжбета, якая прыехала з Варшавы. Яна высыпала на стол жменю шакаладных медалікаў і сказала: “Дарую вам шмат медзі, каб дзеці вашыя былі здаровыя, як мядзведзі!”

     Працэдура віншавання працягвалася яшчэ нейкі час і, нарэшце, скончылася. Госці размясціліся па сваіх месцах, адмечаных паперкамі з надрукаванымі імёнамі і прозвішчамі. Гучала сучасная і класічная музыка ўперамешку. Жаніхова радня размясцілася за адным сталом, за другім – нявесціна, а на супрацьлеглым баку – моладзь, амаль два факультэты, на якіх навучаліся Алесік з Янінкай. Пачаліся ўзнёслыя тосты, пасля кожнага з якіх госці прыкладваліся да разнастайных страў. Вось – цэлая макітра з ікрой, а каля яе – стопка блінцоў. А вось – нафаршыраваны шчупак, рыба некалькіх сартоў, грыбочкі марынаваныя, мяса, розныя капчонасці… Кожны госць накладваў на сваю талерку гэтую разнастайную смакату.

     Нечакана штосьці бразнула пад стол. Кум Міхась, які сядзеў насупраць цётак Ганны і Вольгі, абраніў відэльца. Кум хуценька нырнуў пад стол, каб падняць яго. У гэты момант цётка Ганна заеньчыла: “О-ёй! Хто схапіў мяне за нагу?!” Кум Міхась імгненна вынырнуў з-пад стала, а ягоная жонка Мальвіна кінула на яго калючы позірк. “Дурань! У рэстаранах не падымаюць з долу прылады. Цемра ты несусветная! Навошта ты схапіў куму Ганну за нагу?” “Я думаў, што гэта ножка ад стула”. “Я табе дома пакажу ножку!” – прыгразіла Мальвіна. Але акрамя Ганны з Вольгай ніхто не звярнуў асобай увагі на гэтую дробязь, бо ўсе з захапленнем слухалі ўзнёслыя прамовы да маладых, ледзь паспяваючы куляць чаркі.

     Пасля шэрагу віншавальных тостаў, пачаставаўшы свае страўнікі ўсялякай снеддзю, госці перайшлі да актыўнай часткі вяселля. Пачаліся танцы. Рытмічная сучасная музыка прызыўна заманьвала нават самых лянівых. Усе выстраіліся ў вялізны круг, і кожны дрыгаў нагамі і круціў рукамі ва ўсю моц. Потым зайгралі вальс. Спачатку, як лябёдкі, праплылі жаніх з нявестай, потым – іх бацькі. Гэта было паказальнае выступленне галоўных асоб. Пасля моладзь паказвала свой клас: пад гукі “Леткі-Енкі” яны выстраіліся ў шарэнгу і, ухапіўшы за бокі адзін аднаго, пачалі падскокваць праз кожныя два па, выкідваючы ўбок то левую, то правую нагу і дрыгаючы ёй у паветры: “Гоп… гоп… гопца-дрыца… гоп, гоп!”

     Андрэй Іванавіч, мэр горада і бацька Янінкі, моўчкі любаваўся моладдзю, седзячы за сталом. Але нешта цягала яго за калашыну штаноў і казытала за шчыкалатку. Ён нахіліўся і схапіў шчанё. Гэта ж падарунак дзядькі Кастуся! Ён выпаўз са скрыні нейкім чынам. Танцы працягваліся.

     Час набліжаўся да апоўначы, калі пачаўся заключны этап святкавання. Трэба адзначыць, што ў апошнія гады ўзніклі новыя традыцыі ў святкаванні шлюбаў. Нявеста паза спіной кідае букет дзяўчатам, і якая зловіць яго, то хутка пойдзе замуж. А жаніх здымае з нагі нявесты падвязку і хавае яе. Хто з хлопцаў знойдзе гэтую падвязку, той у хуткім часе ажэніцца.

     І вось на цэнтр залы запрасілі дзяўчат, якіх выстраілі ў доўгі рад. У некалькіх кроках ад іх стаяла нявеста, трымаючы букет кветак над галавой. Шасцідзесяцігадовая цётачка Ганна нечакана прапанавала сваёй сястры, сямідзесяцігадовай цётачцы Вользе: “Ідзі букет лавіць і ты!” “Не, лепш ты ідзі, ты ж маладзейшая на дзесяць годзікаў,” – адказала Вольга. Але цёткі гэтак жартавалі, а букет злавіла лепшая сяброўка нявесты. Потым пачалася барацьба за падвязку. Рыцары ордэна падвязкі выстраіліся ў шарэнгу. Кум Міхась не вытрымаў і таксама рвануў да рыцараў, пакінуўшы здзіўленую жонку. “Э-э, не-е! Паважаны спадар, вяртайцеся назад. Гэтая працэдура толькі для нежанатых,” – прамовіў вядучы. Падвязку нявесты, схаваную ў адной з Алесевых кішэняў, знайшоў яго лепшы сябар з дзяцінства Міколка.

     Запрошаныя госці зноў расселіся за сталамі, каб выпіць і закусіць “на пасашок”, бо быў ужо позні час. Але гляньце, людзі! На стале разгульваў пеўнік з чырвоным грабеньчыкам і прыгожым рознакаляровым хвастом. Бабулін падаруначак. Ён не вытрымаў зняволення, седзячы ў кошыку. Сталі яго лавіць, але ён узляцеў да самай столі і пачаў кукарэкаць. Відаць, пераблытаў вечар з ранкам. Нарэшце, пеўніка ўсё ж злавілі.

     Апоўначы вясельны банкет нарэшце скончыўся. Госці раз’язджаліся і разыходзіліся, хто куды. “Як табе, цётка Вольга, спадабаўся банкет?” – спытала сястру цётка Ганна. “Крута!” – адказала Вольга. Абедзьве сястры былі ў цудоўным настроі.

______________________________________________

Категория: Паэзія і проза на беларускай мове | Добавил: Vermut (25.02.2015) | Автор: Людмила СИВОЛОБОВА
Просмотров: 1066 | Теги: госці, нявеста, вяселле | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar
верх