Главная » 2015 » Апрель » 3 » Непагаснае святло надзеі
14:03
Непагаснае святло надзеі

У час, як восень пачне ўжо клікаць зіму,
Учую крык жураўлінае зграі.
Адагнаўшы свой сум, у неба вочы ўзніму –
Вы скажыце яму, што чакаю…

 

     Добры дзень, мой каханы, мой непараўнальны, адзіны і не забыўны! Прайшло ўжо тры гады, як я вырашыла болей не пісаць мае безадказныя пісьмы табе, ды зноў не стрымалася. Цяжка маўчаць, калі сэрца хоча размовы. Ведаеш, у нас добрыя навіны – нарадзіўся яшчэ адзін працягвальнік роду, хлопчык у ўнучкі маёй сястры. Іванам назвалі. А яшчэ твой малодшы пляменнік купіў сабе новую прыгожую машыну, будзе яму ямчэй зараз ездзіць без усялякіх дарожных неспадзянак, ужо ж таксама не малады. Але што ж гэта я? Узялася за ручку не дзеля навінаў, хоць яны і вельмі радасныя. Прызнаюся - спалохалася, што можа ў наступныя дні цяжэй будзе пісаць, рукі слабеюць…

     Вырашыла распавясці аб маім бясконцым каханні, пара прыйшла, каб ты ведаў. Старая ўжо, мо і не давядзецца пабачыцца, калі з Божай дапамогай ты ўсё ж знойдзешся. Раней была ўпэўнена, што будзе магчымасць расказаць аб усім пры сустрэчы. Не здарылася. Вось і застанецца маё пісьмо, мо хоць яно свайго часу дачакаецца…

     Памятаю, як суседка, што працавала ў сельсавеце, прывезла звестку, што скончылася вайна. Паветра ў вёсцы раптам ажыло, напоўнілася нязвыклымі гукамі: адныя жанчыны галасілі ад роспачы і жалю да загінуўшых у вайну, другія абдымалі адна адну і радаваліся, што ёсць каго чакаць з фронту, дзеці бегалі кругамі і хваліліся адзін перад другім яшчэ не бачанымі ўзнагародамі сваіх бацькоў, якія ўжо, мабыць, едуць дамоў. Да гэтага часу перад вачамі, як жывыя, постаці дзеда Антося і кульгавага дзядзькі Сямёна, моўчкі ўкленчыўшых перад крыжам ля завулка. Яны, не саромяючыся, плакалі, расціраючы далонямі слёзы па змучаных худых тварах, дзякуючы Богу за збавенне, за магчымасць жыць. Потым да іх далучыліся і жанчыны: кожная шаптала сваю малітву, сваю падзяку. А потым паціху ўсе разышліся па дварах, разам з вечарам на вёску насунулася доўгая цяжкая цішыня, бо ў кожнай хаце былі свае сямейныя асаблівыя ўспаміны аб загінуўшых.

     Павячэраўшы, доўга яшчэ сядзелі ля стала. Вырашылі, што сёння ўжо не абавязкова спаць адзетымі. А я падумала, што раніцай не трэба будзе нацягваць хусткі на самыя вочы, хаваць маладыя твары ад немцаў, абвязваць галовы мокрымі ручнікамі і залазіць на печ, каб салдаты думалі, што мы хворыя, у гарачцы. Немцы вельмі баяліся тыфу і тады хутчэй пакідалі хату, не паспявалі нават абрабаваць нас, забраць харчы. І ўжо не будзе страшна спаць, страшна выходзіць на вуліцу, страшна жыць ў вёсцы, калі на амаль сто гаспадарак заставалася толькі трое мужчынаў: адзін калека і двое старых. Але мы ведалі, што тут, сярод сваіх, усё ж лягчэй было выжываць, чым вам, нашым бацькам і братам, нашым каханым там, на фронце, дзе кожны дзень смерць глядзіць у вочы, не шкадуючы, забірае жыцці ў гэтай страшэннай бойні без разбору…

     Кожную хвіліну таго першага мірнага вечара я была агорнута ўспамінамі аб табе. Набраўшы з рэчкі вады для паліву агарода, затрымалася. Цёплы ветрык ласкава кранаў мае валасы і я нібы адчула дотык тваёй рукі, як быццам ты і сапраўды падтрымліваў мяне на кладцы, як некалі, яшчэ да вайны. Потым бяссонная ноч: я думала аб тым, што зараз, калі скончылася вайна, будзе лягчэй знайсці ўсіх без вестак згінуўшых. І ты абавязкова знойдзешся. Уяўляла, як выбяжыць насустрач твая маці, і павітаўшыся з ёй, ты будзеш вачыма шукаць, дзе ж я. Не саромяючыся, моцна прытуліш мяне да сябе і я зноў адчую пах тваёй скуры, твайго адзення, тваіх валасоў - твой пах. Я памятаю яго да гэтых часоў, ён непараўнальны, ён так і існуе ва ўсёй маёй істоце пахам адзіна каханага майго жаніха, назаўсёды ўсяўладнага гаспадара майго сэрца…

     З фронту вярталіся амаль да самай восені. На некаторых прыходзілі запозненыя пахаронкі. Што рабіць – вайна за дзень спыніцца не можа. А тых, хто не вярнуўся і не лічыўся загінуўшым, працягвалі чакаць, услухваючыся доўгімі бяссоннымі начамі да кожнага шоргату ў двары. Тату з братам мы дачакаліся, а вось дзядзьку Хведара – не. Перад Новым годам цётка Ганна атрымала пісьмо з пахаронкай на мужа і падзякай ад камандавання. Так цяжка было ўсведамляць, што маленькі Іван, якога Ганна нарадзіла ў склепе, калі мы хаваліся ў час бамбёжкі, так ніколі і не ўбачыць бацьку, не адчуе моц і пяшчоту бацькоўскіх рук. А ён, на радасць усім, рос паслухмяным, быў матчынай надзеяй. Ажаніўся на дзяўчыне з суседняй вёскі, сына нарадзілі.  Ды выгадаваць яго не паспеў – моцна захварэў, вылячыць урачы не далі рады. Сказалі Ганне, што сэрца ў Івана слабое было, хутка знасілася, ведама ж - дзіця вайны, цяжкая доля.

     Потым, ужо наступнай вясной, амаль паўгода я жыла ў нашай сваячкі ў горадзе, вучылася на краўчыху. Дзень праходзіў у клопатах, а вечарам было вельмі цяжка і адзінока. Два разы на тыдзень на станцыю прыходзілі цягнікі з Брэста – я бегала іх страчаць: сэрца калацілася, здаецца, выскоквала з грудзей, калі цягнік спыняўся і з вагонаў пачыналі выходзіць вайскоўцы. У кожным з іх я хацела бачыць цябе. Іншым разам выносілі на насілках хворых і параненых, іх з вайсковых шпіталяў развозілі на далечванне па месцы жыхарства. Прыбіралася я перад гэтым рэгулярным наведваннем вакзалу, як на спатканне. Вельмі хвалявалася, ці зможаш ты мяне пазнаць, калі раптам прыедзеш, ужо ж болей за чатыры гады мінула. Ну, а цябе я б здолела пазнаць нават ноччу, не трэба было б і ўглядвацца, бо адчула б сэрцам. Але ні адзін цягнік цябе не прывёз…

     Час змяняў аблічча вёскі. Хтосьці пабудаваў новую хату, хтосьці рамантаваў старую. Усім мірам дапамагалі тым, хто застаўся без гаспадароў. Працавалі, спраўлялі вяселлі, нараджаліся дзеці. Пакрыху вайна адыходзіла, меней балелі, гаіліся раны на целе. Ды толькі не загойваліся яны ў сэрцах…

     Ведаеш, я таксама магла выйсці замуж, да мяне сватаўся Косця з суседняй вёскі, вы з ім ў адным класе вучыліся. Ён пад Варшавай быў паранены ў нагу. Доўга лячыўся, але, дзякуй Богу, раны зацягнуліся, толькі накульгвае трохі. Хлопец працавіты і памяркоўны па характару. Але ці магла я здрадзіць табе? Адказала яму, канешне, прасіла зразумець і не гневацца. Чакаў ён на мяне яшчэ тры гады, пазней ажаніўся на маладой суседцы.

     Што гэта я і зноў не зусім пра тое… Колькі гадоў на свеце жыву, а так і не навучылася, не саромяючыся, распавядаць пра свае пачуцці. Ды і дзе знайсці тыя адпаведныя словы, каб было зразумела, што адчувала маё сэрца, калі я, устаўшы з жаваронкамі, колькі гадоў бягучы па лясной сцяжынцы на работу, кожным разам датыкалася да ствала нашай бярозкі, ля якой мы паабяцалі адзін аднаму быць вернымі назаўсёды? А куды было падзецца вёснамі ад пахаў чаромхі і бэзу –  напаміну аб вялізным букеце, які ты, не саромяючыся бацькоў, прынёс да нас у хату нядзельным ранкам. Я і зараз памятую, як свяціліся і пераліваліся блакітам твае шчаслівыя вочы, калі працягнуў той букет мне. Часам дзявочыя мары пераносілі мяне на бераг возера, якое лічылася бяздонным і вельмі небяспечным, ды толькі не для цябе. Спакойны і прыгожы, ты падплываў да лілеяў і, даўшы нырца, вырываў іх з доўгімі сцяблінамі, каб падараваць мне. Кожная клетачка маёй істоты напаўнялася адчуваннем прыўзнятасці і шчаслівай удзячнасці за гэтыя цудоўныя і непасрэдныя знакі першага юнацкага кахання…

     Вырасла малодшая сястра, выйшла замуж і паехала жыць да мужа ў горад. Потым памерла мама, яна амаль пяць гадоў вельмі цяжка хварэла. Мы доўга жылі з татам у вялікай хаце ўдваіх. А калі падраслі пляменнікі і сталі прыязджаць на канікулы, стала весялей. Я часта вадзіла іх па нашых сцежках, уяўляючы, як бы мы з табой радаваліся б сваім дзецям. Памятаеш – мы марылі, што ў нас абавязкова народзяцца двое хлапчукоў і дзве дзяўчынкі, вось толькі імёны так і не паспелі прыдумаць, перашкодзіла вайна. Не нарадзіліся і ўжо ніколі не народзяцца...

     Аднойчы, калі мне было ўжо сорак гадоў, я трапіла ў навальніцу. Здавалася, што нястрымная маланка разрывае неба на часткі. Спачатку траскучы, а потым раскацісты і доўгі гром, як быццам, звісаў з неба над усім неабсяжным і сцямнеўшым наваколлем. Я стаяла адна на аселіцы, дзе да дажджу паспела злажыць сена ў капну, і…раптам наўзрыд заплакала, загаласіла - ад страху перад навальніцай і перад надыходзячай восенню жыцця, ад бездапаможнасці перад праявамі прыроды і лёсу. Мне было няўтульна і адзінока сярод гэтах магутных струменяў вады, якія змешваліся з салёнымі ручаінамі з маіх стомленых вачэй…

     Хмары сплывалі з неба і знікалі за лесам так жа хутка, як і насоўваліся. Павіднела. З мокрымі валасамі, у наўшчэнт прамоклай адзежы я подбегам спяшалася дамоў. Насустрач, весела ўскокваючы ў цёплыя лужыны, несліся навыперадкі мае пляменнікі, Васілёк і Пеця. Перабіваючы адзін аднаго распавялі, што хваляваліся за мяне, не разумеючы, чаму не сышла з аселіцы да дажджу. “Нічога з гэтым сенам не зрабілася б. Вось дзед канаплянку сказаў хутчэй табе занесці, ахіліся, калі ласка, наша цётачка, каб не прастудзілася.” Ведаеш, гэтыя простыя дзіцячыя словы нібы падштурхнулі мяне зірнуць на жыццё з інакшага боку. Стала зразумела і ад гэтага спакойна, што ў мяне ёсць шмат здабыткаў, якімі трэба радавацца кожную хвіліну і дзякаваць Богу за ўсё. І зараз я добра ведаю, што самы вялікі здабытак для ўсіх на нашай зямлі – гэта мір і наваколле, напоўненае смехам дзяцей, ранішнімі спевамі птушак, званамі калакалоў і грукатам навальніцы. Плакаць нельга, трэба ўсё рабіць дзеля таго, каб Васіль з Пятром добра разумелі, чым давялося людзям ахвяраваць дзеля Перамогі, і дбайна сцераглі наш далікатны спакой. І ніхто не зможа яго парушыць, калі мы будзем памятаваць пра тых, хто не вярнуўся з вайны, дапамагаць пакалечаным, шанаваць пераможцаў, шкадаваць ненароджаных дзяцей…

     Пакуль ішлі з хлопцамі дамоў, напланавалі, што заўтра з’ездзім ў горад: бацькоў наведаем і купім дзядулі новую сарочку, трэба радаваць родных. Як і належыць быць пасля навальніцы – на небе, адмытым летнім дажджом, зазіхацела, запералівалася сваімі непаўторнымі колерамі вясёлка…

     Вось і пагутарылі, паўспаміналі. Перад вачамі твая незабыўная ўсмешка. Дзякуй табе за мір, за прыгажосць пачуццяў, за моц кахання, запаліўшага ў маім сэрцы непагаснае святло надзеі. Мы абавязкова стрэнемся, праўда, не ведаю, дзе і калі… 

Людміла ЛАЗУТА

Категория: Серьезные темы | Просмотров: 437 | Добавил: Vermut | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar
верх